به کوشش: مهدی باغبان خطیبی

تحقیق: مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السّلام

ناشر: مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السّلام

قطع: وزیری


امروزه در مواجهه با امواج فکر و فرهنگ چاره ای جز دور اندیشی و پژوهش در ابعاد و زوایای مسائل علمی نیست. برای شناخت درست حقیقت، پیش از هر چیز، باید آراو اندیشه ها را به دقت بازشناخت و از چند و چون دیدگاه ها و چرایی شان پرده برداشت.
مجموعه حاضر تلاش می کند که با گردآوری بهترین مقالات در یکی از موضوعات مهم اعتقادی، امکان مقایسه و سنجش را برای پژوهندگان حقیقت فراهم سازد. این دفتر به موضوع ماهیت عقل، ابعاد عقل و کارکردهای آن می پردازد وحجیت آن را به عنوان نخستین منبع شناخت مورد توجه قرار می دهد.

 

برای خرید کتاب کلیک کنید

×