پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

محصولات
ویژه
تفسیر ساختاری قرآن کریم
تفسیر ساختاری قرآن کریم

تفسیر ساختاری قرآن کریم

۲۷,۰۰۰ تومان
ویژه
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب

تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب

۲۳,۵۰۰ تومان
ویژه
ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی
ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی
ویژه
حقوق تربیتی کودک در اسلام
حقوق تربیتی کودک در اسلام

حقوق تربیتی کودک در اسلام

۳,۰۰۰ تومان
ویژه
الگوی خلاقیت از دیدگاه اسلام
الگوی خلاقیت از دیدگاه اسلام

الگوی خلاقیت از دیدگاه اسلام

۱۲,۵۰۰ تومان
ویژه
فلسفه تربیت اسلامی ( رویکرد وحیانی )
فلسفه تربیت اسلامی ( رویکرد وحیانی )

فلسفه تربیت اسلامی ( رویکرد وحیانی )

۲۴,۸۰۰ تومان
ویژه
تاریخ 1200 ساله حوزه علمیه قم، با رویکرد آموزشی و پژوهشی
تاریخ 1200 ساله حوزه علمیه قم، با رویکرد آموزشی و پژوهشی

تاریخ 1200 ساله حوزه علمیه قم، با رویکرد آموز...

۲۰,۰۰۰ تومان
ویژه
فلسفه تعلیم و تربیت مشاء، جلد دوم
فلسفه تعلیم و تربیت مشاء، جلد دوم

فلسفه تعلیم و تربیت مشاء، جلد دوم

۷,۳۰۰ تومان