محصولات در دسته 'مدیریت'
ویژه
کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم
کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

۱۳,۰۰۰ تومان
ویژه
رفتار شناسی مدیران در نهج البلاغه
رفتار شناسی مدیران در نهج البلاغه

رفتار شناسی مدیران در نهج البلاغه

۲۱,۰۰۰ تومان
ویژه
مبانی و نظریه مدیریت دانش دین بنیان و کاربردهای آن
مبانی و نظریه مدیریت دانش دین بنیان و کاربردهای آن

مبانی و نظریه مدیریت دانش دین بنیان و کاربرده...

۵۵,۰۰۰ تومان
ویژه
قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان
قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان

۲۹,۰۰۰ تومان
ویژه
نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه
نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه

نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه

۱۸,۰۰۰ تومان
ویژه
رویکرد اسلامی به مدیریت رفتار سازمانی در سطح سازمان
رویکرد اسلامی به مدیریت رفتار سازمانی در سطح سازمان

رویکرد اسلامی به مدیریت رفتار سازمانی در سطح...

۱۲,۰۰۰ تومان
ویژه
انسان سازمانی مبتنی بر علم‌النفس فلسفی (با تاکید بر آرای حکمت متعالیه)
انسان سازمانی مبتنی بر علم‌النفس فلسفی (با تاکید بر آرای حکمت متعالیه)

انسان سازمانی مبتنی بر علم‌النفس فلسفی (با تا...

۱۷,۰۰۰ تومان
ویژه
بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش
بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

۵۸,۰۰۰ تومان